Produkti
O preduzeću Servis Zapošljavanje Instrukcije

Telematska rešenja Sledat

Sledat upotreba

Praćenje lica

Prikaz svih statusa
Prikaz svih statusa
Prikaz jednog statusa
Prikaz jednog statusa
Prikaz svih statusa na karti
Prikaz svih statusa na karti
Prikaz jednog statusa na karti
Prikaz jednog statusa na karti
Vremenski izveštaj
Vremenski izveštaj

Praćenje privatnih i kombinovanih vozila

Hektarmetar
Hektarmetar
Nivo goriva
Nivo goriva
1D merač ubrzanja
1D merač ubrzanja
3D merač ubrzanja
3D merač ubrzanja
TAXI
TAXI
Plan zaustavljanja
Plan zaustavljanja
Razlika temperatura
Razlika temperatura
OBD dijagnostika
OBD dijagnostika
Prikaz jednog statusa na karti
Prikaz jednog statusa na karti
Putni nalog SD V.1.1
Putni nalog SD V.1.1
Punjenje goriva
Punjenje goriva
Zaustavljanja - POI 
Zaustavljanja - POI 
Temperatura
Temperatura
Brojač kilometara
Brojač kilometara
Vremenski izveštaj
Vremenski izveštaj

Praćenje statusa plovnih objekata

Praćenje statusa zgrada

Redox
Redox
IR alarm
IR alarm
Nivo goriva
Nivo goriva
Razlika temperatura
Razlika temperatura
Temperatura
Temperatura
Vremenski izveštaj
Vremenski izveštaj

Kontrola pristupa

Senzorske mreže

Telematika spasilačkih jedinica

REŠEVALNO VOZILO PRO
REŠEVALNO VOZILO PRO
REŠEVALNO VOZILO
REŠEVALNO VOZILO
Sledat za spasilačke jedinice
Sledat za spasilačke jedinice

Upravljanje voznikov

Upravljanje voznikov

Upravljanje flote vozil

Upravljanje flote vozilOmogućava prikaz i upravljanje statusom praćenog objekta i drugim procesima vezanim za vozni park / flotu. Celokupan sistem usluga bazira se na traženju, prijemu i razmeni podataka o statusu vozila/broda, koje neprekidno medusobno razmenjuju terminalna sprava u objektu praćenja i server sistema Sladat. Funkcionalnost web usluga je moguće prilagoditi pojedinačnim potrebama korisnika, tako da sve funkcije budu dostupne brzo, intuitivno i sa minimalnim brojem klika mišem. Prilagođena web aplikacija omogućava da korisnicki displej (monitor) služi za efikasan prikaz svih potrebnih podataka. Na ovaj nacin, upravljanje voznim parkom / flotom je vrlo jednostavno. U realnom vremenu je obezbedena informacija o poziciji objekta, brzini, pređenim kilometrima, poštovanju definisane putanje i brzine, kao i podatke o istoriji pređene rute uz prikladno prikazivanje na mapi. Forma i sadržaj izveštaja može se prilagoditi potrebama korisnika, a sadržane informacije se jednostavno arhiviraju i obraduju. Svi prikazi su intuitivni jer je primenjena osnovna ideja da korisnik pri upotrebi naše web usluge nema potrebe da proučava obimna uputstva za upotrebu, već da uči i saznaje sve o web uslugama pri samoj upotrebi.

Blagajna